DUURZAAMHEID

"Duurzaamheid moet een houding zijn in het bedrijfsmanagement".

Duurzaamheid - dit onderwerp is de laatste jaren steeds belangrijker geworden en heeft zijn weg gevonden naar veel gebieden van ons leven.

Het speelt ook een belangrijke rol voor de sterren in het Sauerland. En dat is al vele generaties zo, want alle bedrijven zijn al heel lang familiebedrijven. Duurzaamheid in planning en bedrijfsvoering wordt vrijwel "overgeërfd" en als een vanzelfsprekendheid beleefd.

Meer informatie over de sterren in het Sauerland vindt u onder "Over ons". De bedrijven hebben in een "mission statement" samengevat wat op dit moment voor hen belangrijk is op het gebied van duurzaamheid. Verderop op deze pagina vindt u een interview met de samenwerkingsmanager Elke Stahlmecke, dat inzicht geeft in de uitvoering van het idee van duurzaamheid.

Interview

Elke Stahlmecke is verantwoordelijk voor de gecoördineerde actie en werkt aan gemeenschappelijke kwesties zoals reclame, opleiding en lobbying. Voorheen werkte ze lange tijd voor een hotelketen. De nadruk lag hierbij op kwaliteitsbeheer en procesoptimalisatie. Zij kwam toen al in aanraking met het onderwerp duurzaamheid. Dit interview werd afgenomen in het kader van een studentenonderzoek.

Welke ervaring hebt u al opgedaan met het thema duurzaamheid in de hotelsector?

Nog eerder was er sprake van een ontwikkeling die kan worden toegeschreven aan duurzaamheid: Ik herinner me de invoering van badkamerstickers voor het verwisselen van handdoeken, douchegel- en zeepdispensers in plaats van uitgebreid verpakte zeep en shampoo, en de afschaffing van de kleine afvalbakken op de ontbijttafels omdat individueel verpakt voedsel bij het ontbijt werd weggelaten. De belangrijkste drijfveer voor deze procesoptimalisaties was echter eigenlijk altijd kostenreductie.

In mijn perceptie is er sprake van een fundamentele verandering in de houding van de mensen ten opzichte van de bescherming van het milieu en de natuur.

Naar mijn mening is er ook een herwaardering van het duurzaamheidsprincipe in de hotelindustrie. Bij nieuwbouw, renovatie en inrichting wordt bijvoorbeeld veel meer nadruk gelegd op herbruikbaarheid en regionaliteit. Zelfs de werkkleding van de werknemers is van natuurlijke materialen gemaakt; er wordt een wasservice aangeboden omdat met de grote hotelwasmachines minder energie wordt verbruikt. Carpooling naar het bedrijf wordt ondersteund en de catering, ook die van de werknemers, bestaat bij voorkeur uit regionale producten.

De CO2-discussie en bewegingen zoals "Friday for Future" brengen het thema duurzaamheid steeds meer in de publieke belangstelling.

Hoe definieert u duurzaamheid zelf?

Duurzaamheid betekent bij alles wat je doet op lange termijn denken en de maatregelen zo afstemmen dat ze vriendelijk zijn voor mens, milieu en hulpbronnen. Het tegendeel van duurzaam beheer zie ik in bedrijfsmodellen met het oog op snel succes en in modellen die bewust de verspilling van hulpbronnen aanvaarden.

Waarom zou duurzaamheid ook in de hotelsector aan de orde moeten zijn?

Net zoals er nu meer aandacht wordt besteed aan duurzaamheid in particuliere woningen, zou dat ook in de hotelsector moeten gebeuren. Met name het thema energie is een belangrijk aspect: automatische regeling van verwarmingssystemen, omschakeling op hernieuwbare grondstoffen, systemen voor energieterugwinning en speciale technologie in zwembaden dragen voortdurend bij tot een vermindering van de CO2-waarde.

Wordt het thema duurzaamheid niet meer gebruikt voor publiciteitsdoeleinden en kostenbesparingen?

Duurzaamheid moet een houding zijn in het bedrijfsbeheer. Succes kan alleen worden bereikt als het onderwerp holistisch wordt bekeken en aangepakt. Alleen wanneer dit het geval is, kan het ook in een externe presentatie worden gebruikt. Als de doelstellingen scherp zijn geformuleerd en de maatregelen consequent worden uitgevoerd, kunnen vervolgens ook kosten worden bespaard.

Hoe kunnen gasten hun eigen ecologische voetafdruk tot een minimum beperken?

Ik denk hierbij aan reizen met het openbaar vervoer. Momenteel bespreken we intern het scheiden van afval in de kamers. We overwegen ook om gasten te laten beslissen of hun kamer al dan niet elke dag moet worden schoongemaakt. Wij moeten nog steeds creatieve oplossingen vinden voor het grote probleem van het schoonmaken van de was, vooral voor stoffen servetten en badjassen.

Bestaat er al een concept voor de uitvoering? Welke aspecten spelen een bijzondere rol?

In het Schmallenberg Sauerland krijgen alle gasten een gastenkaart waarmee ze gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen. Natuurlijk kunnen ze ook gebruik maken van de transferdiensten die de hotels aanbieden of het landschap op een sportieve manier verkennen met e-bikes. Het is belangrijk dat het de hotelgast weinig moeite kost om zich duurzaam te verplaatsen. Als de uitvoering moeite kost of minder comfort oplevert, zal een overeenkomstig concept dat bijdraagt tot duurzaamheid minder snel worden aanvaard. De reden en het doel van het verblijf is en blijft: een ontspannende vakantie.

Waar ziet u mogelijke moeilijkheden?

Gasten moeten eerst en vooral kunnen ontspannen. Te veel regels en beperkingen hebben een negatief effect op het welzijn. Wij moeten trachten processen en procedures zo kundig te beheersen dat geen enkele beperking of zelfs maar een gebrek wordt waargenomen. Wij verstrekken badhanddoeken voor de wellnessruimte verpakt in zakken op de kamer en geven meer in de wellnessruimte alleen op verzoek. Planken met handdoeken die voortdurend worden bijgevuld, verleiden mensen om na een kort gebruik een nieuwe te nemen. Ik denk echter dat ik een gedragsverandering heb opgemerkt, vooral bij de jongere gasten. Zij zijn zich al veel meer bewust van duurzaamheid en milieubescherming.

Vindt u het belangrijk dat er duurzaamheidskeurmerken op staan?

Een keurmerk is wenselijk als intern instrument, zodat de daarvoor noodzakelijke criteria door het hele hotelteam met volle overtuiging en voortdurend intern en extern worden toegepast. Op die manier wordt de houding ten opzichte van dit onderwerp authentiek en tastbaar voor de gast. Het heeft weinig zin om alleen voor marketingdoeleinden naar een keurmerk te streven en de maatregelen niet consequent toe te passen. Gasten zullen dit ter plaatse snel opmerken en kunnen er negatief op reageren.

Een klassiek voorbeeld: In de badkamer is een sticker aangebracht om de gast erop te wijzen dat handdoeken zullen worden vervangen als ze op de vloer liggen.

De gast hangt handdoeken aan het handdoekenrek omdat hij ze opnieuw wil gebruiken. Niettemin worden ze vaak dagelijks door de huishouding verschoond.

Een zegel kan de doorslag geven bij de beslissing om te boeken. In geval van twijfel, zal de gast kiezen voor het gecertificeerde hotel.

Net als bij de biologische keurmerken zijn er echter helaas veel verschillende keurmerken voor duurzaamheid, en de criteria waarop deze certificeringen zijn gebaseerd lopen sterk uiteen en zijn daardoor verwarrend. Om deze reden hebben wij besloten voorlopig geen certificering aan te vragen.

Welke rol speelt duurzaamheid bij de aanwerving van werknemers?

Bij de aanwerving van personeel, vooral in een plattelandsregio, is het belangrijk dat men zich profileert als een betrouwbare en eerlijke werkgever. Een toelatingscriterium om lid te worden van onze coöperatie is dat een ondernemersfamilie het hotel bezit en beheert. Dit betekent dat de werknemers een vaste contactpersoon hebben en op lange termijn kunnen plannen. Ploegwisselingen met het afzien van gedeeltelijke diensten alsmede vaste, planbare sluitingstijden, ver van tevoren uitgewerkte dienstroosters en werkzekerheid maken voor mij ook deel uit van het thema duurzaamheid.

Denkt u dat hotels een rolmodel kunnen zijn voor hun gasten op het gebied van duurzaamheid?

Hoe belangrijk het onderwerp ook is, gasten moeten zich in de eerste plaats ontspannen in de etablissementen en een goede tijd hebben. Het is niet ons doel, en ook niet wenselijk, om als gastheren met een "opgeheven wijsvinger" het thema duurzaamheid in de vakantie te introduceren.

Waar wordt binnen de samenwerking al aandacht besteed aan duurzaamheid, wat is er al geïmplementeerd?

De bedrijven hebben veel gedaan, vooral op het gebied van energiebeheer. Zo zijn er warmteterugwinningssystemen en warmtekrachtkoppelingscentrales, maar ook een overschakeling op LED-technologie, bewegingsdetectoren of timers voor verlichting. Regenwater wordt opgevangen voor het besproeien van de groene ruimtes. Voor zover mogelijk worden de producten rechtstreeks in de regio aangekocht - dit geldt voor levensmiddelen, maar ook voor diensten en andere producten. In housekeeping, lag de nadruk op

milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en op veel plaatsen is het verbruik teruggedrongen door middel van doseerpompen.

En zoals reeds gezegd, krijgt de gast naast de dagelijkse wisseling van de handdoeken ook steeds vaker de mogelijkheid om de kamer dagelijks schoon te maken.

Wat de bedrijfsvoering betreft, hebben de familiebedrijven van de Sterne im Sauerland het thema duurzaamheid letterlijk met de paplepel ingegoten gekregen. Een langetermijnoriëntatie van het bedrijf en de overdracht aan de volgende generatie zijn van oudsher de drijvende krachten van de eigenaarsfamilies. Voor de werknemers betekent dit een grote planningszekerheid voor hun baan.